CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH BLUE DOT


 

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

 

Lp.

Pakiet Internetowy

Prędkość

[Mbps]

Koszt miesięcznych opłat abonamentowych [zł]

Koszt opłat instalacyjnych [zł]

Koszt opłat aktywacyjnych [zł]

Technologia

Pobierania danych

Wysyłania danych

Budynki wielorodzinne

Domy jednorodzinne

Budynki wielorodzinne

Domy jednorodzinne

1.

Nowa Mega Blue 10

10

1

120,00

120,00

400,00

400,00

100,00

Radiolinia 5 GHz

2.

Nowa Mega Blue 20

20

2

150,00

150,00

400,00

400,00

100,00

Radiolinia 5 GHz

3.

Nowa Mega Blue 30

30

3

180,00

180,00

400,00

400,00

100,00

Radiolinia 5 GHz

4.

Nowa Mega Blue 100

100

10

170,00

170,00

1 000,00

1 000,00

100,00

Radiolinia 60GHz

5.

Nowa Mega Blue 300

300

30

180,00

180,00

1 000,00

1 000,00

100,00

Radiolinia 60GHz

6.

Nowa Mega Blue 600

600

60

200,00

200,00

1 000,00

1 000,00

100,00

Radiolinia 60GHz

7.

Światłowód 100

100

10

150,00

150,00

500,00

2 000,00

100,00

Światłowód

8.

Światłowód 300

300

30

160,00

160,00

500,00

2 000,00

100,00

Światłowód

9.

Światłowód 600

600

60

190,00

190,00

500,00

2 000,00

100,00

Światłowód

USŁUGI DODADTKOWE I SERWISOWE:

 

Rodzaj/ Zakres usługi

Koszt [zł]

10.

Wykonanie instalacji rozdzielczej ethernet dla urządzenia sieciowego klienta w lokalizacji objętej umową

100,00

11.

Konfiguracja komputera, AccessPointa, routera

60,00

12.

Instalacja przyłącza światłowodowego dom jednorodzinny

7000,00

13.

Instalacja przyłącza światłowodowego(mieszkanie)

2000,00

14.

Instalacja Radiolinii 5GHz

400,00

15.

Instalacja Radiolinii 60GHz

1 000,00

16.

Przeniesienie usługi

150,00